home
accomodatie
type feesten
contact
menu

Privacy policy

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Contimex NV 
Rodestraat 7
3290 Diest

Tel.: 013 33 36 09
e-mail: info@hofterhode.be

Ondernemingsnummer: BE 0441 909 333

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

Doorgave buiten de eer

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein)

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar na mededeling ervan of tot 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?

U heeft recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn; recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Zijn uw contactgegevens veranderd? Laat het ons weten.